Η παρουσιαζόμενη εργασία έγινε σε μια USA Stratocaster όπου είχε προηγηθεί εργασία μετατροπής του συστήματος τρέμολο από Standard σε Floyd Rose. Η κιθάρα είχε σοβαρά προβλήματα από την κακή μετατροπή που της έγινε, και ο ιδιοκτήτης της μου ζήτησε να την επαναφέρω στην αρχική της κατάσταση, πριν τη μετατροπή της.

Το σκάψιμο που είχε γίνει στο σώμα....

....και το σκάψιμο που είχε γίνει για το locking nut. Για να πατήσει ίσια, αφού το ξύλο το μαδήσανε, το γεμίσανε με στόκο.....

Σαν πρώτη ενέργεια, έγινε routing και στις δύο επιφάνειες ώστε να πατήσουν και να κολλήσουν καλά τα ξύλα που θα κλείσουν τα κενά.

Δεύτερο βήμα, επιλογή σωστής ξυλείας για την περίπτωση: swamp ash για το σώμα και maple για το μανίκι.....

....από τα στάδια εργασίας συμπλήρωσης του ξύλου που είχε αφαιρεθεί από το nut....

..... αριστερά βλέπουμε και το σώμα να έχει συμπηρωθεί.....

Τέλος, βλέπουμε και τα δύο μέρη της κιθάρας - μετά την ολοκλήρωση των εργασιών- βαμμένα και έτοιμα.

GUITAR WORKSHOP leabel